Julia Weber

Doktorand, Doktorand, Masterexamen, Kandidatexamen

Forskning

Bevarandet av mobila insekter i naturbetesmarker - nyttan av matrisen

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom landskapsekologi, bevarandebiologi och naturvård. I mitt doktorandprojekt syftar jag till att undersöka om blombesökande insekters (fjärilar och vildbin) populationsfortlevnad och diversitet i naturbetesmarker drar nytta av kompletterande blomresurser nära betesmarkerna i kontrasterande landskap med antingen hög eller låg tillgänglighet av fältkanter. Jag planerar att uppnå dessa syften genom att genomföra både observationella och experimentella fältstudier i södra Sverige, samt genom att syntetisera resultat från större spatiella skalor genom meta-analys. Mitt doktorandprojekt startade i maj 2020 och planerar att pågå i fyra år.

Forskning

Dubbelbeckasinens flyttmönster

Förutom min huvudsakliga forskning drar jag nytta av min breda utbildningsbakgrund inom miljövetenskap, bevarandebiologi och naturvård samt flyttfågelforskning. Sedan mitt mastersarbete har jag varit inblandad i forskningen om dubbelbeckasiners flyttmönster som bedrivs i samarbete med forskare i bland annat Lund, Uppsala, Polen och Nederländerna. Inom denna forskargrupp syftar vi att undersöka de häpnadsväckande flyttningar som dubbelbeckasinen genomför under höst och vår.

Senaste forskningsoutput

Julia K. M. Weber, 2020 nov 4. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (1)