Kajsa Lamm

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • ätstörningar

Forskning

Som logoped har jag arbetat länge med barn med ätsvårigheter och dysfagi, både inom habilitering och sjukvård. Ätsvårigheter, eller Pediatric Feeding Disorders, drabbar fler barn än vad både vården och allmänheten känner till, och mitt forskningsintresse och forskningsområde är grundat i klinisk erfarenhet av dessa familjers situation i Sverige. Projektet kommer i ett första skede att undersöka prevalens och föräldrarnas erfarenheter när ett barn i familjen har ätsvårigheter. Projektet leds av huvudhandledare professor Inger Kristensson Hallström. 

Senaste forskningsoutput

Kajsa Lamm, Ann Fernholm & Kristin Lidström, 2019 mar 5, 1 uppl. Stockholm : Bonnier Fakta. 250 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Kajsa Lamm, 2018, 1 uppl. Stockholm: Gothia Fortbildning AB. 87 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Kajsa Lamm, 2015 jun 1, Malmö: Roos & Tegnér. 150 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (3)