Kajsa Paulsson

Forskargruppschef, Forskare,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Immunologi

Nyckelord

  • Antigen presentation, MHC, tapasin

Forskning

Min grupp forskar på antigen-presentation och fokuserar är på processen för urval av antigena peptider. Vårt arbete har lett till ökad förståelse för hur nyckelproteinet tapasin fungerar och vilka peptider som binds och presenteras av MHC klass I molekyler i närvaro och frånvaro av tapasin. Både vid många virus-sjukdomar och i tumörer nedregleras ofta både tapasin och MHC klass I molekylerna i sig vilket leder till minskad förmåga att aktivera immunförsvarets celler för destruktion av infekterade celler och tumör-celler. Vi arbetar för att förstå hur vi kan återskapa immunogenicitet i hjärntumörceller bl.a. genom att använda rekombinant tapasin och olika typer av antigen peptider.

En speciell grupp av MHC-I molekylar är HLA-B27 och de är kopplade bl.a. till den inflammatoriska sjukdomen ankyloserande spondylit. I ett av mina projekt arbetar vi för att med hjälp av tapasin kunna förändra och "lösa upp" skadliga konformationer av HLA-B27.

Utvald forskningsoutput

Kajsa M Paulsson, Kleijmeer, M. J., Griffith, J., Jevon, M., Chen, S., Anderson, P. O., Hans Olov Sjögren, Li, S-L. & Wang, P., 2002 maj 24, I : Journal of Biological Chemistry. 277, 21, s. 18266-18271 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thuring, C., Follin, E., Linda Geironson Ulfsson, Freyhult, E., Victoria Junghans, Harndahl, M., Buus, S. & Kajsa M Paulsson, 2015, I : British Journal of Cancer. 113, 6, s. 952-962

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Follin, E., Karlsson, M., Lundegaard, C., Nielsen, M., Wallin, S., Kajsa M Paulsson & Westerdahl, H., 2013, I : Immunogenetics. 65, 4, s. 299-311

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linda Geironson Ulfsson, Thuring, C., Harndahl, M., Rasmussen, M., Buus, S., Røder, G. & Kajsa M Paulsson, 2013, I : Journal of Immunology. 191, 7, s. 3939-3947

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Roder, G., Linda Geironson Ulfsson, Rasmussen, M., Harndahl Nord, M., Buus, S. & Kajsa M Paulsson, 2011, I : Journal of Biological Chemistry. 286, 23, s. 20547-20557

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Victoria Junghans, Rasmussen, M., Buus, S., Bowness, P. & Kajsa Paulsson, 2016 aug, I : European Journal of Immunology. 46, Suppl. 1, s. 589 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Thuring, C., Linda Geironson Ulfsson, Freyhult, E., Buus, S. & Kajsa Paulsson, 2015 sep, s. 48.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Delwar, Z. M., Avramidis, D., Siden, Å., Cruz, M. H., Kajsa Paulsson & Yakisich, J. S., 2014 dec, I : Clinical Cancer Drugs. 1, 1, s. 72-77

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linda Geironson Ulfsson, Thuring, C., Harndahl, M., Rasmussen, M., Buus, S., Røder, G. & Kajsa Paulsson, 2013 aug, s. 83-83. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Linda Geironson Ulfsson, Røder, G., Thuring, C., Rasmussen, M., Harndahl, M. & Kajsa Paulsson, 2012 maj, I : Molecular Immunology. 51, 1, s. 15-15 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Delwar, Z. M., Avramidis, D., Follin, E., Hua, Y., Siden, A., Cruz, M., Kajsa M Paulsson & Yakisich, J. S., 2012, I : Investigational New Drugs. 30, 4, s. 1302-1310

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa Paulsson, Charlotte Löfqvist & Michael Ljungberg, 2012, AKKA AKademiska Kollegors Ansvar: Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2010-2011 . Widèn, K. & Lövkrona, I. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 47-56

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Røder, G., Linda Geironson Ulfsson, Follin, E., Thuring, C. & Kajsa Paulsson, 2012, Histocompatibility . InTech Open Access Publisher

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Linda Geironson Ulfsson, Roder, G. & Kajsa M Paulsson, 2012, I : FEBS Letters. 586, 9, s. 1336-1343

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Josiassen, M. V. & Kajsa Paulsson, 2011, I : Drugs and Therapy Studies. 1, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Vita, M. F., Nagachar, N., Avramidis, D., Delwar, Z. M., Cruz, M. H., Siden, A., Kajsa M Paulsson & Yakisich, J. S., 2011, I : Investigational New Drugs. 29, 6, s. 1314-1320

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thuring, C., Linda Geironson Ulfsson, Nagachar, N., Røder, G., Anna Darabi & Kajsa Paulsson, 2010, I : International Immunology. 22, Suppl 1 Pt 2, s. ii49-ii56

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Røder, G., Linda Geironson Ulfsson, Harndahl, M., Buus, S. & Kajsa Paulsson, 2010, I : International Immunology. 22, Suppl 1 Pt 2, s. ii49-ii56

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Linda Geironson Ulfsson, Røder, G., Anna Darabi, Harndahl, M., Schafer-Nielsen, C., Skjodt, K., Buus, S. & Kajsa Paulsson, 2010, I : International Immunology. 22, Suppl 1 Pt 2, s. ii49-ii56

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Roder, G., Linda Geironson Ulfsson, Anna Darabi, Harndahl, M., Schafer-Nielsen, C., Skjodt, K., Buus, S. & Kajsa M Paulsson, 2009, I : European Journal of Immunology. 39, 10, s. 2682-2694

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Røder, G., Linda Geironson Ulfsson, Bressendorff, I. & Kajsa M Paulsson, 2008, I : Journal of Virology. 82, 17, s. 8246-8252

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa M Paulsson, Jevon, M., Wang, J. W., Li, S. & Wang, P., 2006, I : Journal of Immunology. 176, 12, s. 7482-7488

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa M Paulsson & Wang, P., 2004, I : FASEB Journal. 18, 1, s. 31-38

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Kajsa M Paulsson & Wang, P., 2003, I : Biochimica et biophysica acta. 1641, 1, s. 1-12

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

K M Paulsson, Wang, P., Anderson, P. O., Chen, S., Pettersson, R. F. & Li, S., 2001 aug, I : International Immunology. 13, 8, s. 1063-73 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wang, P., Anderson, P. O., Chen, S., K M Paulsson, H O Sjögren & Li, S., 2001 apr, I : International Immunopharmacology. 1, 4, s. 803-12 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa M Paulsson, Anderson, P. O., Chen, S., H O Sjögren, Ljunggren, H-G., Wang, P. & Li, S., 2001 jan, I : International Immunology. 13, 1, s. 23-9 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Li, S., Chen, S., Xu, X., Anette Sundstedt, Kajsa Paulsson, andersson, P., Stefan Karlsson, Hans Olov Sjögren & Wang, P., 2000 mar, I : Journal of Experimental Medicine. 191, 6, s. 985-994

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Li, S., Kajsa Paulsson, Chen, S., Hans Olov Sjögren & Wang, P., 2000 jan, I : Journal of Biological Chemistry. 275, 3, s. 1581-1586

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)