Kajsa Nilsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Livsmedelsteknik
  • Livsmedelsvetenskap

Nyckelord

  • Mejeriteknologi

Forskning

Genomisk selektion mot icke-koagulerande mjölk

Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för osttillverkning. Tidigare forskning har visat att 13% av mjölk från SRB-kor är dåligt koagulerande och att hela 18% är icke-koagulerande, vilket ger en alarmerande hög siffra på 31%.

Syftet med projektet är att identifiera markörer och mutationer för icke-koagulerande mjölk för att genomiskt selektera mot denna oönskade egenskap i avelsarbetet utan att ge andra negativa påverkningar på mjölken. Genom att lägga grunden för ett avelsprogram för att minska förekomsten av icke-koagulerande mjölk stärks den röda rasens konkurrenskraft och ger en multifunktionell mjölk användbar till alla mejeriprodukter. Detta bidrar till en ökad tillväxt samt en lönsam och hållbar produktion för den svenska lantbruksnäringen. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Arla Foods amba, VikingGenetics, Sveriges Lantbruks Universitet och LRF Mjölk.

Senaste forskningsoutput

S. I. Duchemin, K. Nilsson, W. F. Fikse, H. Stålhammar, L. Buhelt Johansen, M. Stenholdt Hansen, H. Lindmark-Månsson, D. J. de Koning, M. Paulsson & M. Glantz, 2020 jun 26, I : Journal of Dairy Science.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolina Östbring, Kajsa Nilsson, Cecilia Ahlström, Anna Fridolfsson & Marilyn Rayner, 2020 maj 25, I : Foods. 9, 5, 678.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolina Östbring, Emma Malmqvist, Kajsa Nilsson, Ia Rosenlind & Marilyn Rayner, 2020 jan 1, I : Foods. 9, 1, 19.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)