Kajsa Nilsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Livsmedelsteknik
  • Livsmedelsvetenskap

Nyckelord

  • Mejeriteknologi

Forskning

Genomisk selektion mot icke-koagulerande mjölk

Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för osttillverkning. Tidigare forskning har visat att 13% av mjölk från SRB-kor är dåligt koagulerande och att hela 18% är icke-koagulerande, vilket ger en alarmerande hög siffra på 31%.

Syftet med projektet är att identifiera markörer och mutationer för icke-koagulerande mjölk för att genomiskt selektera mot denna oönskade egenskap i avelsarbetet utan att ge andra negativa påverkningar på mjölken. Genom att lägga grunden för ett avelsprogram för att minska förekomsten av icke-koagulerande mjölk stärks den röda rasens konkurrenskraft och ger en multifunktionell mjölk användbar till alla mejeriprodukter. Detta bidrar till en ökad tillväxt samt en lönsam och hållbar produktion för den svenska lantbruksnäringen. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Arla Foods amba, VikingGenetics, Sveriges Lantbruks Universitet och LRF Mjölk.

Senaste forskningsoutput

Kajsa Nilsson, Stålhammar, H., Stenholdt Hansen, M., Helena Lindmark-Månsson, Duchemin, S., Fikse, F., de Koning, D. J., Marie Paulsson & Maria Glantz, 2019, I : International Dairy Journal. 95, s. 50-57 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)