Kajsa Paulsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • aneuploidi, hyperdiploidi

Forskning

Kromosomer i cancer: lagom är bäst

Cancer uppstår när en cell förvärvar avvikelser i kromosomerna, som innehåller våra gener. En av de vanligaste förändringarna i cancerceller är att cellen får för många eller för få kromosomer. Trots detta vet man idag ganska lite om hur det går till när cellen tappar eller får extra kromosomer och hur det påverkar den.

I vår forskning studerar vi dels barnleukemi och dels sköldkörtelcancer, som båda har förändringar i kromosomantalet. Vi använder oss av högupplösta metoder för att studera arvsmassan och genaktiviteten i dessa tumörer för att förstå hur cancern har utvecklats. Förhoppningen är att vi sedan ska kunna använda denna kunskap för att hitta nya sätt att angripa tumören. Sammantaget så är målsättningen med vår forskning att förstå de grundläggande biologiska mekanismerna som styr utvecklingen av en cancercell.

Ur ett medicinskt perspektiv så är förhoppningen dels att hitta verktyg för att bättre anpassa sjukdomsbehandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt som kan leda till att fler patienter botas.

Yrkesarbete

Dr Paulsson är docent och leder en forskargrupp vid Avdelningen för klinisk genetik. Hon är specialiserad på cancergenomik och använder sig både av klassiska genetiska metoder såsom kromosomanalys och av de senaste högupplösta sekvenseringsteknikerna i sitt arbete.

Utvald forskningsoutput

Safavi, S., Linda Olsson, Biloglav, A., Srinivas Veerla, Blendberg, M., Tayebwa, J., Behrendtz, M., Anders Castor, Markus Hansson, Bertil Johansson & Kajsa Paulsson, 2015, I : Oncotarget. 6, 40

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Safavi, S., Hansson, M., Karlsson, K., Biloglav, A., Bertil Johansson & Kajsa Paulsson, 2015, I : Haematologica. 100, 1, s. 55-61

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa Paulsson, Lilljebjörn, H., Biloglav, A., Linda Olsson, Rissler, M., Anders Castor, Barbany, G., Fogelstrand, L., Nordgren, A., Sjögren, H., Thoas Fioretos & Bertil Johansson, 2015, I : Nature Genetics. 47, 6, s. 672-676

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa Paulsson, Forestier, E., Lilljebjörn, H., Heldrup, J., Behrendtz, M., Young, B. D. & Bertil Johansson, 2010, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 107, 50, s. 21719-21724

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (66)