Karin Alm

knuten till universitetet, Doktorand,

Forskarstuderande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

Forskning

Jag är doktorand på Företagsekonomiska Institutionen. Mitt forskningsområde involverar ett marknadsorienteringsperspektiv och hur företagens sociala ansvarstagande och hållbarhet återspeglas i sortimentsskapandet inom dagligvaru- och detaljhandeln.