Karin Blomqvist

knuten till universitetet

Forskning

Min huvudinriktning inom Grekiska är grekisk litteratur och idéhistoria. För närvarande har jag återvänt till mitt huvudsakliga forskningsområde, nämligen grekiska filosofer och retorer under de första århundradena e. Kr.håller jag på att slutföra ett arbete inom ramen för Athenprojektet: ’Lukianos och Demonax. Den ironiska generationen i kulturmetropolen Athen’. - De senaste åren har jag arbetat med uppföljning efter Ulisseprojektet som bl.a. syftade till utvecklande av nya läromedel. Projektet var EU- och forskningsfinansierat och har resulterat i helt nya läromedel i grekiska. Några kongresser som jag har deltagit i de senaste åren: The Greco-Roman Rhetorical Tradition, Kolding Syddanskt universitet 2-5 november Platonsällskapets symposium, Reykjavik 4-5 juni 2009. Övrigt: förbereder Platonsällskapets nästa symposium (juni 2011 i Lund). Presidiemedlem och 2009-2011 president av Platonsällskapet, Nordiskt samfund för antikens idétradition. Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kvinnliga akademikers förening och Svenska Atheninstitutets Vänner.

Senaste forskningsoutput

Johanna Akujärvi (red.), Jerker Blomqvist (red.) & Karin Blomqvist (red.), 2021, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 191 s. (Studia Graeca et Latina Lundensia; vol. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

Karin Blomqvist, 2019, I: Aigis. Elektronisk tidskrift for klassiske studier i Norden. Platonselskabet Rom 2017, s. 1-14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Blomqvist, 2019, (Accepted/In press) Studies in Early Christian Apologetics. af Hällström, G. (red.). Finnish Institute at Athens, 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (40)