Karin Ericsson

Universitetslektor, Docent, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem

Nyckelord

  • climate transitions

Forskning

Jag har bedrivit forskning inom miljö- och energisystem sedan 2001. Det övergripande syftet med min forskning är att öka kunskapen om uthålliga energisystem och möjliga vägar framåt för att uppnå detta. Forskningen är av tvärvetenskaplig karaktär och inbegriper miljö- och energisystemstudier, teknikvärdering, scenarioanalys och policyanalys. Empiriskt har min forskning fokuserat på biomassa och dess olika användningsområden, fjärrvärmesystemen, sammankopplingen av energisystem (elsystem och fjärrvärmesystem), skogsindustrin, avkarboniseringen av basmaterialindustrin samt energi- och klimatpolitik. 

Senaste forskningsoutput

Fredric Bauer, Karin Ericsson, Jacob Hasselbalch, Tobias Nielsen & Lars J Nilsson, 2018 nov, Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 26 s. (IMES/EEES report series; vol. 111)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Karin Ericsson & Lars J Nilsson, 2018, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 37 s. (IMES/EESS report series; vol. 110)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Schweiger, G., Rantzer, J., Karin Ericsson & Lauenburg, P., 2017 okt, I : Energy. 137, s. 661-669

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (43)