Karin Zackari

Utbildningskoordinator, Doktorand, Filosofie magister, Filosofie kandidatOckså känd under namnet: Karin Hongsaton Zackari

Forskning

Mitt forskningsprojekt går under titeln "Visualising human rights in Thai history" och handlar om de ramar som nationalistisk ideologi och praktik konstruerar för medborgares möjlighet att göra rättighetsanspråk. Thailand tjänar som fallstudie för hur konflikter kring stora politiska frågor såsom demokrati, frihet och utveckling är delar i en nationell berättelse om gemenskap och enighet. I detta nationalistiska projekt konstrueras förutsättningarna för politiskt aktörskap: relationen mellan medborgare och statsmakt. Jag använder mig av fotografier i publikationer från 1970-talet till idag för att spåra uttryck för krav på mänskliga rättigheter i Thailand och hur dessa skrivits in i historien. 
Projektet tar itu med frågor om statligt våld, nationalism, motstånd, sociala rörelser och mänskliga rättigheter.

Senaste forskningsoutput

Karin Zackari, 2019 jun 26, I : South East Asia Research. 27, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Karin Zackari, 2018 aug, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). 1 uppl. Malmö: Bokbox förlag, s. 211-231

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Karin Zackari, 2017, s. 212.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (12)