Karin Zackari

Forskare, Doktor i Mänskliga rättigheter, Filosofie magister, Filosofie kandidatOckså känd under namnet: Karin Hongsaton Zackari

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora

Nyckelord

  • Thailand, mänskliga rättigheter, fotografi, historia, nationalism, sociala rörelser

Forskning

Jag är fil. dr i mänskliga rättigheter, disputerad 25 september 2020 vid Lunds universitet.

Avhandlingens titel är Framing the Subjects: Human Rights and Photography in Contemporary Thailand.

I min avhandling studerar jag fotografi och fotografiska händelser i relation till aktivism för mänskliga rättigheter i Thailand. Avhandlingen tar sitt avstamp i våldsamma händelser under 1970-talet, men behandlar även samtida fotografi som engagerar frågor om statligt våld och straffrihet. Framförallt diskuterar jag framträdandet av ett subjekt som uppbär mänskliga rättigheter i Thailand.

Jag skriver också om solidaritetsrörelser med Thailand på 1970-talet i Sverige och övriga Europa.

Mina intressen är förutom mänskliga rättighetshistoria och diskurs, fotografi och bild, arkiv, politisk exil, nationalism och Thailands politiska historia.

Senaste forskningsoutput

Karin Hongsaton Zackari, 2020 sep 25, 1 uppl. Lund: mediatryck, Lund University. 244 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Karin Hongsaton Zackari, 2019 dec, I : The Trans Asia Photography Review. 10, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Zackari, 2019 jun 26, I : South East Asia Research. 27, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (15)