Karin Jirström

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancerbiomarkörer, molekylärpatologisk epidemiologi, immunpatologi

Forskning

Trots de senaste årtiondenas betydande framsteg inom cancerforskningen, vilket blandannat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya läkemedel, har cancerdiagnostiken,som bedrivs av patologer, inte utvecklats i samma takt. För att uppnå visionen omindividualiserad cancerbehandling måste därför den kliniska patologin utveckla bättreverktyg för att kunna identifiera biologiska särdrag, s.k. biomarkörer, hos enskildatumörer, som ger information om prognos och effekt av olika typer av behandlingar.Min forskning har som främsta fokus att identifiera sådana biomarkörer. För dettaändamål gör vi storskaliga antikroppsbaserade analyser av olika proteiner i humanatumörer. Vi studerar såväl tumörcellerna som den omgivande mikromiljön, inte minstförekomsten av olika typer av immunceller. De mest lovande biomarkörkandidaternastuderas sedan även i olika modellsystem med cancercellinjer.

Utvald forskningsoutput

Jenny Brändstedt, Wangefjord, S., Björn Nodin, Jakob Eberhard, Sundström, M., Jonas Manjer & Karin Jirström, 2014, I : PLoS ONE. 9, 6, s. e98964 e98964.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolina Boman, Anna H Larsson, Segersten, U., Kuteeva, E., Johannesson, H., Björn Nodin, Jakob Eberhard, Uhlén, M., Malmström, P-U. & Karin Jirström, 2013, I : British Journal of Cancer. 108, 11, s. 2321-2328

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna H Larsson, Martin Johansson, Wangefjord, S., Gaber, A., Björn Nodin, Kucharzewska, P., Charlotte Welinder, Mattias Belting, Jakob Eberhard, Anders Johnsson, Uhlen, M. & Karin Jirström, 2011, I : British Journal of Cancer. 105, 5, s. 666-672

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ehlén, Å., Brennan, D. J., Björn Nodin, O'Connor, D. P., Jakob Eberhard, Maria Alvarado-Kristensson, Jeffrey, I. B., Jonas Manjer, Jenny Brändstedt, Uhlen, M., Ponten, F. & Karin Jirström, 2010, I : Journal of Translational Medicine. 8

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (270)