Karin Johansson

Professor

Forskning

Jag är professor vid Musikhögskolan i Malmö, där mitt forskningsområde är musikaliskt skapande och lärande. Jag arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt kring improvisation, körsång och högre musikutbildning.

För närvarande är jag en av deltagarna i det svensk-norsk-tyska forskningsprojektet Discourses of Professionalisation and Academisation in Higher Music Education (DAPHME), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, vars övergripande syfte är att undersöka hur akademiseringsprocesser påverkar musikerutbildningar i Europa.

Jag har tidigare tillsammans med docent Ursula Geisler initierat och drivit det internationella körforskningsnätverket Choir in Focus 2009-2012 samt hållit i det tvärvetenskapliga Pufendorfprojektet Artistic Vocal and Choral Orders (AVaCO) 2014-2015.

Min avhandlingsstudie i musikpedagogik (2008) fokuserade professionella organisters improvisation och med ett delprojekt i (re)thinking improvisation, finansierat av Vetenskapsrådet 2009-2011, fortsatte jag på detta spår. I det nyligen avslutade konstnärliga forskningsprojektet Rituals utforskades förhållandet mellan uppförandepraxis i ny och äldre musik samt mellan tonsättare och interpreter.    

I flera studier har jag undersökt högre musikutbildning och enskild musikundervisning utifrån ett verksamhetsteori/cultural-historical activity theory (CHAT) och har ett särskilt intresse för teori- och metodutveckling på det konstnärliga området.   

Jag har ett engagemang för framtidsfrågor och är 2018-2020 en av deltagarna i Lunds universitets akademiska tankesmedja LU Futura.

Senaste forskningsoutput

Karin Johansson & Eva Georgii-Hemming, 2020 dec 21, I: British Journal of Music Education. 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Georgii-Hemming, Karin Johansson & Nadia Moberg, 2020 maj 15, I: Music Education Research. 22, 3, s. 245-256 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Granfelt & Karin Johansson, 2020, I Pallas Athenas huvud: Hundra år av humaniora. Rahm, H., Dunér, D., Jonsson, B. & Hidal, S. (red.). Makadam förlag, s. 163-170 17 s. (Vetenskapssocietetens skrifter; nr. 98).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (48)