Karin Johansson

Projektledare, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Cancer rehabilitation, Lymphedema , Exercise, Quality of life, Early diagnosis

Forskning

Jag tog sjukgymnastexamen 1971 i Lund, disputerade 2002 vid LU och blev docent 2012. Mitt avhandlingsarbete handlade om identifiering av riskpatienter och riskfaktorer för lymfödem efter bröstcancerbehandling, effekter av lymfödembehandlingar och patientens upplevelse av problemet.

Min forskning utgår i stort sett helt från kliniska frågeställningar gällande lymfödem i övre och nedre extremiteten, främst orsakat av cancerbehandling. Resultat från studierna har implementerats direkt i vården via vårdprogram och SoS riktlinjer, samt i utbildning av fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Forskningen har tre inriktningar; Tidig diagnos, fysisk träning och livskvalitet. Projekten fokuserar på utvärdering av mätinstrument och enkäter, effekten av olika interventioner samt kvalitativa studier. Flera studier har genomförts eller är pågående i internationellt samarbete.

Tillsammans med kurator Aina Johnsson, Med Dr, KI, är jag huvudhandledare för doktorand Pia Klernäs, som gör sitt doktorandprojekt om lymfödem och livskvalitet.

Tillsammans med överläkare Maria Bjurberg, Med Dr, LU, är jag huvudhandledare för doktorand Charlotta Jönsson, som gör sitt doktorandprojekt om lymfödem efter gynekologisk cancerbehandling.

Senaste forskningsoutput

Karin Johansson, Heung Chong, Cristina-Daria Ciornei, Håkan Brorson & Peter S Mortimer, 2020, I : Lymphatic Research and Biology. 18, 4, s. 329-332

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Johansson, Charlotta Jönsson & Thomas Björk-Eriksson, 2020, I : Lymphatic Research and Biology. 18, 2, s. 129-135 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (43)