Karin Leandersson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Forskning

För att en cancer ska sprida sig måste cancercellerna lämna primärtumören och vandra till nya områden i kroppen. Detta är beroende av att de får ändrade egenskaper och att de kan undkomma immunsystemet. Man vet idag att immunförsvaret kan känna igen brösttumören. Men av oklara anledningar leder det till ett nedtryckt immunförsvar och inte till ett aktivt (anti-tumör) försvar i slutändan. Jag driver ett forskningsprojekt runt mekanismen varför bröstcancer leder till ett nedtryckt immunförsvar. Dessutom undersöker jag om immunförsvaret aktivt påverkar spridningen av bröstcancer. Forskningen har en grundvetenskaplig karaktär men alla projekt i studien baseras på ett tätt samarbete med kliniken. Förhoppningen är att förstå varför cellerna i immunförsvaret är så dåliga på att bekämpa bröstcancerceller. Om man kan hindra spridning samt aktivera immunsystemet mot cancercellerna kommer överlevnaden i bröstcancer att öka.

Fördelen med projektet är att immunförsvaret, till skillnad från metastaserande celler, är påverkbart i en annan omfattning. Dagens tumörimmunologi skiljer sig mycket från tidigare och många revolutionerande fynd har gjorts de senaste åren. Det finns därför stor anledning att på nytt utforska vad immunförsvaret egentligen gör vid metastaserande bröstcancer.

Utvald forskningsoutput

Meliha Mehmeti, Roni Allaoui, Caroline Bergenfelz, Lao Saal, Stephen P Ethier, Martin Johansson, Karin Jirström & Karin Leandersson, 2015, I: Breast Cancer Research. 17, 1, 130.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (61)