Karin Olofsdotter

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

Forskning

Min forskning kretsar kring olika aspekter av globalisering och ekonomisk integration. Tyngdpunkten ligger på internationell handel och utländska direktinvesteringar och en del av min forskning har haft en särskild inriktning på regional integration inom EU. Jag är också intresserad av företags beteende på internationella marknader och studerar för närvarande hur företags offshoring påverkar individer och företag i Sverige.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i internationell ekonomi och jag har haft kurser i handelsteori och ekonomisk integration på alla nivåer (från introduktionskurser till doktorskurser). Jag har handlett och examinerat ett stort antal kandidat och magisteruppsatser.

Samverkan

Intervjuad av bland annat Arbetet, Bloomberg och Svenska Dagbladet. Deltagit i flera seminarier och möten som t.ex. OECD: s Territorial Review Skåne och med Föreningen Centerjournalister. Hållit presskonferens 2003 om rapporten Euron och Öresund, Øresundsinstituttet, och samtidigt skrivit på DN debatt, Dagens nyheter.

Senaste forskningsoutput

Joakim Gullstrand & Karin Olofsdotter, 2019, I : Applied Economics Letters. 26, 9, s. 726-730 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Joakim Gullstrand, El-Sahli, Z. & Karin Olofsdotter, 2018 okt 7, I : Applied Economics Letters. 25, 17, s. 1222-1225

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Olofsdotter, Åsa Hansson & Thede, S., 2018, I : World Economy. 41, 2, s. 393–413

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (35)