Karin Rengefors

Professor

Forskning

Artbildning, utbredning och algblomning

Min forskning spänner över en mängd ämnen som rör växtplanktons (fotosyntetiserande encelliga organismer, även kallade mikroalger) ekologi och evolution. Jag fokuserar bland annat på att förstå vilka processer som ligger bakom växtplanktons geografiska utbredning (biogeografi) och deras blomningar.

Jag undersöker de här processerna på populationsnivå genom att studera den genetiska mångfalden inom arter, arters populationsgenetiska struktur, spridning och lokal anpassning.

Fokus på fyra system

Tillsammans med min forskargrupp och medarbetare fokuserar jag för närvarande på följande frågeställningar: förstå populationsgenetisk struktur, spridning och differentiering i gruppen dinoflagellater som bildat flera arter, den invasiva arten Gonyostomum semen, som orsakar problem i sötvatten, och Chlamydomonas en vanligt förekommande grönalg. Vi forskar även på var, när och varför cyanobakterier bildar toxiska blomningar. Specifikt den toxinproducerande Microcystis botrys men även effekterna av extremväder på algblomningar. I ett samarbetsprojekt studerar vi dessutom marina kiselalgers resiliens mot förändringar i miljön.

Vi undersöker och analyserar populationers genom (arvsmassa) samt individer och populationers egenskaper. Dessa analyser kombinerar vi med experiment för att på bästa sätt adressera de specifika frågeställningarna som finns inom våra olika forskningsprojekt.

Senaste forskningsoutput

Karla Münzner, Raphael Gollnisch, Karin Rengefors, Judita Koreiviene & Eva S. Lindström, 2021 mar 22, I: Journal of Phycology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Raphael Gollnisch, Teodor Alling, Maria Stockenreiter, Dag Ahrén, Magdalena Grabowska & Karin Rengefors, 2021, I: Limnology and Oceanography.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (67)