Karin Samuelson

Docent, Universitetslektor, Forskningschef

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Anestesi och intensivvård

Nyckelord

Forskning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Min forskning handlar om patienters minnen och välbefinnande under och efter intensivvårdstiden. Det är välkänt att det är påfrestande att vara svårt sjuk eller skadad och vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Det blev tydligt i min forskning att många patienter är drabbade av diverse fysiska och psykiska problem under lång tid efter utskrivning från IVA. Det är därför viktigt att följa upp patienterna efteråt. På Lunds IVA finns en sådan eftervårds- eller uppföljningsmottagning där vi arbetar person-centrerat och där patienter och anhörigas upplevelser av IVA tiden tas till vara och utgör underlag för utveckling av vården. I min pågående forskning fokuserar jag bland annat på att utveckla instrument/checklistor för patienter upplevelser och minnen.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Gitte Bunkenborg, Poulsen, I., Karin Samuelson, Ladelund, S. & Jonas Akeson, 2019, I : International Journal of Health Care Quality Assurance. 32, 1, s. 262-272 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nelderup, M. & Karin Samuelson, 2019, I : Nursing in critical care. 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (32)