Karin Sturesdotter Åkesson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Yrkesarbete

Jag arbetar sedan 1992 som leg. sjukgymnast inom primärvården i Region Skåne. Sedan 2016 arbetar jag deltid (20%) med att implementera Region Skånes vårdprogram för artros.

Forskning

Det huvudsakliga syftet med mina doktorandstudier är att studera olika aspekter av begreppet "enablement" bland patienter med artros. Studierna görs i anslutning till artrosskola i primärvården.