Karl Swärd

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi

Forskning

Forskning

De krafter som ett förhöjt blodtryck utövar på hjärta och blodkärl är skadliga och accelererar åderförkalkning, aneurysmutveckling och njurskada. I gruppen cellulär bimekanik har vi som övergripande målsättning att förstå de molekylära mekanismer som aktiveras av mekaniska krafter. Arbetet bedrivs förutsättningslöst. Vi använder screeningmetoder för att identifiera gener som är mekanokänsliga. Sedan går vi vidare och undersöker det mekaniska svaret efter att dessa gener inaktiverats. Vi hoppas på så sätt kunna belysa viktiga sjukdomsprocesser och identifiera nya principer för terapi som kan komplettera traditionell blodtryckssänkande behandling. 

Senaste forskningsoutput

C. Rippe, S. Albinsson, Guron, G., Nilsson, H. & K. Swärd, 2019 jan, I : Acta Physiologica. 225, 1, e13094.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (99)