Karl Vesterberg

Doktorand

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Bildkonst

Nyckelord

  • Miljöhistoria, Mikrohistoria, Visuell kultur

Forskning

Syftet med min forskning är att utveckla visuell mikrohistoria som ett perspektiv för att studera kontextuella villkor att göra historia visuell.

Det som intresserar mig är hur, när historia skapas utifrån målsättningen att rita det förflutna istället för att skriva om det, samma historia har förutsättningarna att bli annorlunda och samtidigt förändra vår uppfattning om visuell kultur. I mitt projekt kombinerar jag mikrohistoria, visuell kommunikation och miljöhistoria för att studera villkoren att göra historia visuell som en kulturell förhandling av ett kontrakt med naturen, som kanske även idag, inte är signerat.

Projektet fokuserar på Göteborg under 1700-talet och hur villkoren att göra den urbana miljön visuell blev till.