Karolin Hansén Nord

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Karolin Hansén Hallor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer, Sarcoma, Kromosomavvikelser, DNA , CRISPR-Cas9, CRISPR/Cas9, Gene fusions, Genetics, Chromosome aberration, Genomics, tumor, tumor biology, gene expression, tumörbiologi, genetik, Sequencing

Forskning

Komplexa kromosomförändringar i cancer

Arvsmassan hos cancerceller är ofta radikalt förändrad, ibland till sådan grad att inte en enda kromosom finns kvar i sin ursprungliga form. Vi försöker att förstå varför och hur detta sker. Vilka är fördelarna med denna komplexitet och hur kan cancerceller bära på en så svårt skadad arvsmassa och ändå fortsätta att föröka sig? Dessa frågor besvarar vi genom att studera godartade och elakartade tumörer som uppkommer i skelettet. För många cancerformer används idag genetiska markörer, alltså specifika förändringar i arvsmassan, för att underlätta diagnosticering och som mål för riktade terapier. Några sådana markörer finns ännu inte för de tumörer som vi studerar. Trots att skelettcancer drabbar främst barn och tonåringar har den komplexa kromosomförändringar av samma typ som de cancerformer som drabbar äldre personer. Denna paradox står i fokus för våra studier. Vårt mål är att förstå varför en kaotisk arvsmassa är till fördel för cancercellen och att utnyttja denna kunskap för att utveckla helt nya behandlingsstrategier.

Utvald forskningsoutput

Magnusson, L., Hansen, N., Karim H Saba, Nilsson, J., Thoas Fioretos, Rissler, P. & Karolin Hansén Nord, 2017 okt, I : Journal of Pathology. 243, 2, s. 160-164

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolin Hansén Nord, Henrik Lilljebjörn, Vezzi, F., Nilsson, J., Magnusson, L., Tayebwa, J., de Jong, D., Bovée, J. V. M. G., Hogendoorn, P. C. W. & Szuhai, K., 2014, I : Nature Genetics. 46, 5, s. 474-477

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolin Hansén Nord, Macchia, G., Tayebwa, J., Nilsson, J., Fredrik Vult von Steyern, Brosjö, O., Nils Mandahl & Fredrik Mertens, 2014, I : Human Molecular Genetics. 23, 4, s. 878-888

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pansuriya, T. C., van Eijk, R., d'Adamo, P., van Ruler, M. A. J. H., Kuijjer, M. L., Oosting, J., Cleton-Jansen, A-M., van Oosterwijk, J. G., Verbeke, S. L. J., Meijer, D., van Wezel, T., Hansén Nord, K., Sangiorgi, L., Toker, B., Liegl-Atzwanger, B., San-Julian, M., Sciot, R., Limaye, N., Kindblom, L-G., Daugaard, S. & 7 andraGodfraind, C., Boon, L. M., Vikkula, M., Kurek, K. C., Szuhai, K., French, P. J. & Bovee, J. V. M. G., 2011, I : Nature Genetics. 43, 12, s. 1256-1261

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolin Hansén Nord, Magnusson, L., Isaksson, M., Nilsson, J., Henrik Lilljebjörn, Domanski, H., Kindblom, L-G., Nils Mandahl & Fredrik Mertens, 2010, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. Dec, s. 21122-21127

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)