Karsten Åström

Professor emeritus

Forskning

Forskningsområden

  • Expertkunskap i domstol
  • Välfärdens reglering
  • Rättstillämpande professioner

Pågående forskning

Karsten Åström leder forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol” (VR finansierat) tillsammans med Eva Friis.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol.

Karsten Åström medverkar också i projektet "Det professionella landskapet" (Thomas Brante, VR), där han tillsammans med Kerstin Svensson studerar den sociala regleringens professioner.

Senaste forskningsoutput

Eva Friis & Karsten Åström, 2020, Om rättssociologisk tillämpning. Schoultz, I. & Nafstad, I. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 107-122 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kerstin Svensson & Karsten Åström, 2019, Det professionella landskapets framväxt. Brante, T., Svensson, K. & Svensson, L. G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 209-260

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (84)