Katarina Bernhardsson

Universitetslektor

Forskning

Jag är i grunden litteraturvetare och har inom denna forskning särskilt ägnat mig åt litterära skildringar av sjukdom, något som min avhandling Litterära besvär (2010) studerar i samtida svensk litteratur. 2017 påbörjade jag en tjänst vid Lunds universitet som lektor inom medicinsk humaniora, vilket är den första tjänsten av sitt slag i Sverige. Dess inriktning mer specifikt är mot litteratur och medicin, och inom tjänsten undervisar jag på Läkarutbildningen, handleder, forskar och har en viss samordnande funktion.

Mitt intresse för området är brett, och både i min avhandling och i boken Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv (red. Ola Sigurdson) har jag gett introducerande översikter över medicinsk humaniora och narrative medicin, och på så sätt i viss mån bidragit till dess etablering i landet. För närvarande studerar jag självbiografiska sjukdomsskildringar, s.k. patografier, med viss tonvikt på svenskt material, men jag har även fortsatt göra kortare skönlitterära studier. Jag är intresserad av tvärvetenskapliga sammanhang inom medicinsk humaniora och att placera litteraturen och litteraturvetenskapen inom området.

Jag sitter i styrgruppen för "Nordic Network for Narratives and Medicine", ingår i forskargruppen ”Health, Art and Society”, knutet till Universitetet i Tromsø, och är med i ett flertal nationella sammanhang inom medicinsk humaniora och narrativ medicin. Jag har också tidigare ägnat mig åt universitetshistoria och vetenskaplig publicering. Jag var en av redaktörerna bakom boken En lundensisk litteraturhistoria, publicerad i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Senaste forskningsoutput

Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2017 feb 8, Curie.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Katarina Bernhardsson (red.), Göran Bexell (red.), Daniel Möller (red.) & Johan Stenström (red.), 2017, Göteborg: Makadam förlag. 504 s. (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2017, Folkbildning & Forskning: Årsbok 2017. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, (Folkbildning & Forskning).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (45)