Katarina Bernhardsson

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Nordic Studies : Swedish Literature

  Katarina Bernhardsson, 2016, I : Year's Work in Modern Language Studies. 76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 2. Berättelser om brist : bloggar om ofrivillig barnlöshet

  Katarina Bernhardsson, 2015, I : LIR journal. 5, s. 39-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Nordic Studies: Swedish Literature

  Katarina Bernhardsson, 2015, I : Year's Work in Modern Language Studies. 75, s. 552-560

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 4. Recension av Kristina Fjelkestams Ta tanke

  Katarina Bernhardsson, 2013, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 133, s. 401-403

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Litteraturens möjligheter

  Katarina Bernhardsson, 2013, Kroppen i humanioraperspektiv. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, Vol. 9. s. 179-193

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Nordic Studies: Swedish Literature

  Katarina Bernhardsson, 2014, I : Year's Work in Modern Language Studies. 74, s. 432-438

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 7. Tidskrift för Classiska studier

  Katarina Bernhardsson (red.), Sara Kärrholm (red.), Ljung, P. E. (red.), Anders Mortensen (red.) & Schiöler, N. (red.), 2011, [Publisher information missing]. 212 s. (Absalon; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. Recension av Magnus Persson: Den goda boken

  Katarina Bernhardsson, 2012, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 85-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Recension av Petra Broomans (red): From Darwin to Weil

  Katarina Bernhardsson, 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3-4, s. 154-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Recension av Lars-Eric Jönsson: Berättelser från insidan

  Katarina Bernhardsson, 2011, I : Rig. 2, 2011, s. 108-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Kräkandets hotfulla gränslöshet

  Katarina Bernhardsson, 2012, Lyrikvännen, 59, 2, s. 28-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Litteraturen möter medicinen : litteraturens plats inom medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2015, Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik, 3-4, s. 69-79.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Läkaren som teknokrat

  Katarina Bernhardsson, 2012, Axess, 7, s. 26-27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. Ätstörning som litterär störning. Berättelser om anorexi i kritisk belysning

  Katarina Bernhardsson, 2009, Litteraturens värden. Mortensen, A. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 248-260

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa

  Katarina Bernhardsson, 2010, Ellerströms förlag. 416 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 16. Medical Humanities

  Katarina Bernhardsson, 2015, Culture and Health : A Wider Horizon. Sigurdson, O. (red.). LIR, University of Gothenburg, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Open access : en utvidgning från artiklar till böcker?

  Katarina Bernhardsson, 2015, Tänka vidare : Forskning, finansiering, framtid : RJ:s årsbok 2015/2016. Björkman, J. & Fjaestad, B. (red.). Makadam förlag, s. 177-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (red.). Socialstyrelsen, s. 11-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Devils, Serpents, Zebras: Metaphors of Illness in Contemporary Swedish Literature on Eating Disorders

  Katarina Bernhardsson, 2008, Social Studies of Health, Illness and Disease. Perspectives from the Social Sciences and Humanities. Twohig, P. L. & Kalitzkus, V. (red.). Rodopi, Vol. 49. s. 95-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Utdanning : Sverige

  Katarina Bernhardsson, 2014, Vändpunkt : förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan : rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Austin, K. (red.). Region Skåne, s. 28-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 21. Humaniora som komplement: en humanistisk kurs för medicinstudenter

  Katarina Bernhardsson, 2008, Pedagogisk inspirationskonferens för HT-området, Textkompendium. CED, Lund University, s. 4-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 22. Open access : expansion from articles to books?

  Katarina Bernhardsson, 2015, Thinking ahead : Research, funding and future : RJ Yearbook 2015/2016. Björkman, J. & Fjaestad, B. (red.). Makadam förlag, s. 159-170

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2014, Kultur och hälsa : ett vidgat perspektiv. Sigurdson, O. (red.). LIR Varia, Göteborgs universitet, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Ny strategi för vetenskaplig bokpublicering vid Lunds universitet

  Katarina Bernhardsson, 2012, Området för humaniora och teologi, Lunds universitet. 159 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Den sjuka kvinnokroppen som dramatisk skådeplats. P O Enquists Boken om Blanche och Marie

  Katarina Bernhardsson, 2010, Nordisk drama: fornyelser og transgressioner (Nordic drama: renewal and transgression). Sibinska, M. (red.). Fundacja Rozwoju Univwersytetu Gdanskiego, s. 186-192

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Föregående 1 2 Nästa