Katarina Bernhardsson

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2008
 2. Devils, Serpents, Zebras: Metaphors of Illness in Contemporary Swedish Literature on Eating Disorders

  Katarina Bernhardsson, 2008, Social Studies of Health, Illness and Disease. Perspectives from the Social Sciences and Humanities. Twohig, P. L. & Kalitzkus, V. (red.). Rodopi, Vol. 49. s. 95-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Humaniora som komplement: en humanistisk kurs för medicinstudenter

  Katarina Bernhardsson, 2008, Pedagogisk inspirationskonferens för HT-området, Textkompendium. CED, Lund University, s. 4-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 4. 2009
 5. Ätstörning som litterär störning. Berättelser om anorexi i kritisk belysning

  Katarina Bernhardsson, 2009, Litteraturens värden. Mortensen, A. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 248-260

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2010
 7. Den sjuka kvinnokroppen som dramatisk skådeplats. P O Enquists Boken om Blanche och Marie

  Katarina Bernhardsson, 2010, Nordisk drama: fornyelser og transgressioner (Nordic drama: renewal and transgression). Sibinska, M. (red.). Fundacja Rozwoju Univwersytetu Gdanskiego, s. 186-192

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 8. Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa

  Katarina Bernhardsson, 2010, Ellerströms förlag. 416 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 9. 2011
 10. Recension av Lars-Eric Jönsson: Berättelser från insidan

  Katarina Bernhardsson, 2011, I : Rig. 2, 2011, s. 108-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Recension av Petra Broomans (red): From Darwin to Weil

  Katarina Bernhardsson, 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3-4, s. 154-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Tidskrift för Classiska studier

  Katarina Bernhardsson (red.), Sara Kärrholm (red.), Ljung, P. E. (red.), Anders Mortensen (red.) & Schiöler, N. (red.), 2011, [Publisher information missing]. 212 s. (Absalon; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 13. 2012
 14. Kräkandets hotfulla gränslöshet

  Katarina Bernhardsson, 2012, Lyrikvännen, 59, 2, s. 28-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Läkaren som teknokrat

  Katarina Bernhardsson, 2012, Axess, 7, s. 26-27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Ny strategi för vetenskaplig bokpublicering vid Lunds universitet

  Katarina Bernhardsson, 2012, Området för humaniora och teologi, Lunds universitet. 159 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Recension av Magnus Persson: Den goda boken

  Katarina Bernhardsson, 2012, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 85-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. 2013
 19. A National Consortium for Open Academic Books in Sweden : Final Report

  Lawrence, D., Katarina Bernhardsson, Jörgen Eriksson, Henning, K., Hertil-Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M. & Svensson, A., 2013, Kungliga biblioteket. 20 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Litteraturens möjligheter

  Katarina Bernhardsson, 2013, Kroppen i humanioraperspektiv. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, Vol. 9. s. 179-193

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Recension av Kristina Fjelkestams Ta tanke

  Katarina Bernhardsson, 2013, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 133, s. 401-403

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. 2014
 23. Medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2014, Kultur och hälsa : ett vidgat perspektiv. Sigurdson, O. (red.). LIR Varia, Göteborgs universitet, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Nordic Studies: Swedish Literature

  Katarina Bernhardsson, 2014, I : Year's Work in Modern Language Studies. 74, s. 432-438

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 25. Utdanning : Sverige

  Katarina Bernhardsson, 2014, Vändpunkt : förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan : rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Austin, K. (red.). Region Skåne, s. 28-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 26. 2015
 27. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (red.). Socialstyrelsen, s. 11-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Berättelser om brist : bloggar om ofrivillig barnlöshet

  Katarina Bernhardsson, 2015, I : LIR journal. 5, s. 39-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Litteraturen möter medicinen : litteraturens plats inom medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2015, Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik, 3-4, s. 69-79.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Medical Humanities

  Katarina Bernhardsson, 2015, Culture and Health : A Wider Horizon. Sigurdson, O. (red.). LIR, University of Gothenburg, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Nordic Studies: Swedish Literature

  Katarina Bernhardsson, 2015, I : Year's Work in Modern Language Studies. 75, s. 552-560

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 32. Open access : en utvidgning från artiklar till böcker?

  Katarina Bernhardsson, 2015, Tänka vidare : Forskning, finansiering, framtid : RJ:s årsbok 2015/2016. Björkman, J. & Fjaestad, B. (red.). Makadam förlag, s. 177-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Open access : expansion from articles to books?

  Katarina Bernhardsson, 2015, Thinking ahead : Research, funding and future : RJ Yearbook 2015/2016. Björkman, J. & Fjaestad, B. (red.). Makadam förlag, s. 159-170

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. 2016
 35. Academic Authors and Cultural Figures

  Katarina Bernhardsson, 2016, Lund University over 350 years: History and Stories. Francke, P. (red.). Lund: Lund University, s. 204-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Akademiska författare och kulturpersonligheter

  Katarina Bernhardsson, 2016, Lunds universitet under 350 år: historia och historier. Francke, P. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 204-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Inskriven och inifrånskriven: Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode till min familj (2014) och Sven Stolpes I dödens väntrum (1930)

  Katarina Bernhardsson, 2016, Inspärrad : Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992. Nilsson, R. & Vallström, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 222-253

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Kunskapens nya rörelser: framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan

  Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2016, Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Människan som biologiskt reservmaterial: Ninni Holmqvists dystopi Enhet

  Katarina Bernhardsson, 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, s. 234-241

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Nordic Studies : Swedish Literature

  Katarina Bernhardsson, 2016, I : Year's Work in Modern Language Studies. 76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 41. Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson & Kristofer Hansson, 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, s. 229-233

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson (red.) & Kristofer Hansson (red.), 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, 110 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 43. Akademin hör hemma i samhället

  Johan Östling & Katarina Bernhardsson, 2016 okt 1, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 44. Öppen tillgång till forskning räcker inte

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2016 okt 1, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Medieutredningen glömmer bort lärosätenas roll

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2016 dec 6, Curie.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. 2017
 47. En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält

  Katarina Bernhardsson (red.), Göran Bexell (red.), Daniel Möller (red.) & Johan Stenström (red.), 2017, Göteborg: Makadam förlag. 504 s. (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 48. Kunskapens nya rörelser

  Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2017, Folkbildning & Forskning: Årsbok 2017. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, (Folkbildning & Forskning).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Ordkonst

  Katarina Bernhardsson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 464-467 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Q-versen

  Katarina Bernhardsson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, s. 292-297 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Studentromaner

  Katarina Bernhardsson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 254-261 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. The Magazine: Lundagård writes its own history

  Katarina Bernhardsson, 2017, Prepared for Both: Lund University and the Surrounding World. Broberg, G. & Dunér, D. (red.). Lund: Lund University, s. 215-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Tidningen: Lundagårds egen historia

  Katarina Bernhardsson, 2017, Beredd till bådadera: Lunds universitet och omvärlden. Broberg, G. & Dunér, D. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 208-243 (Lunds Universitetshistoriska Sällskaps årsbok; vol. 2017).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Ett för smalt samverkansbegrepp hotar hela akademin

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2017 feb 8, Curie.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress