Katarina Bernhardsson

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Academic Authors and Cultural Figures

  Katarina Bernhardsson, 2016, Lund University over 350 years: History and Stories. Francke, P. (red.). Lund: Lund University, s. 204-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Akademin hör hemma i samhället

  Johan Östling & Katarina Bernhardsson, 2016 okt 1, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 3. Akademiska författare och kulturpersonligheter

  Katarina Bernhardsson, 2016, Lunds universitet under 350 år: historia och historier. Francke, P. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 204-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. A National Consortium for Open Academic Books in Sweden : Final Report

  Lawrence, D., Katarina Bernhardsson, Jörgen Eriksson, Henning, K., Hertil-Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M. & Svensson, A., 2013, Kungliga biblioteket. 20 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Ätstörning som litterär störning. Berättelser om anorexi i kritisk belysning

  Katarina Bernhardsson, 2009, Litteraturens värden. Mortensen, A. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 248-260

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (red.). Socialstyrelsen, s. 11-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Berättelser om brist : bloggar om ofrivillig barnlöshet

  Katarina Bernhardsson, 2015, I : LIR journal. 5, s. 39-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Den sjuka kvinnokroppen som dramatisk skådeplats. P O Enquists Boken om Blanche och Marie

  Katarina Bernhardsson, 2010, Nordisk drama: fornyelser og transgressioner (Nordic drama: renewal and transgression). Sibinska, M. (red.). Fundacja Rozwoju Univwersytetu Gdanskiego, s. 186-192

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Devils, Serpents, Zebras: Metaphors of Illness in Contemporary Swedish Literature on Eating Disorders

  Katarina Bernhardsson, 2008, Social Studies of Health, Illness and Disease. Perspectives from the Social Sciences and Humanities. Twohig, P. L. & Kalitzkus, V. (red.). Rodopi, Vol. 49. s. 95-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält

  Katarina Bernhardsson (red.), Göran Bexell (red.), Daniel Möller (red.) & Johan Stenström (red.), 2017, Göteborg: Makadam förlag. 504 s. (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 11. Ett för smalt samverkansbegrepp hotar hela akademin

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2017 feb 8, Curie.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Humaniora som komplement: en humanistisk kurs för medicinstudenter

  Katarina Bernhardsson, 2008, Pedagogisk inspirationskonferens för HT-området, Textkompendium. CED, Lund University, s. 4-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 13. Inskriven och inifrånskriven: Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode till min familj (2014) och Sven Stolpes I dödens väntrum (1930)

  Katarina Bernhardsson, 2016, Inspärrad : Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992. Nilsson, R. & Vallström, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 222-253

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Kräkandets hotfulla gränslöshet

  Katarina Bernhardsson, 2012, Lyrikvännen, 59, 2, s. 28-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Kunskapens nya rörelser: framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan

  Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2016, Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Kunskapens nya rörelser

  Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2017, Folkbildning & Forskning: Årsbok 2017. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, (Folkbildning & Forskning).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Läkaren som teknokrat

  Katarina Bernhardsson, 2012, Axess, 7, s. 26-27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa

  Katarina Bernhardsson, 2010, Ellerströms förlag. 416 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. Litteraturen möter medicinen : litteraturens plats inom medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2015, Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik, 3-4, s. 69-79.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Litteraturens möjligheter

  Katarina Bernhardsson, 2013, Kroppen i humanioraperspektiv. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, Vol. 9. s. 179-193

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Människan som biologiskt reservmaterial: Ninni Holmqvists dystopi Enhet

  Katarina Bernhardsson, 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, s. 234-241

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Medical Humanities

  Katarina Bernhardsson, 2015, Culture and Health : A Wider Horizon. Sigurdson, O. (red.). LIR, University of Gothenburg, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2014, Kultur och hälsa : ett vidgat perspektiv. Sigurdson, O. (red.). LIR Varia, Göteborgs universitet, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Medieutredningen glömmer bort lärosätenas roll

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2016 dec 6, Curie.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Föregående 1 2 Nästa