Katarina Bernhardsson

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson & Kristofer Hansson, 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, s. 229-233

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Människan som biologiskt reservmaterial: Ninni Holmqvists dystopi Enhet

  Katarina Bernhardsson, 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, s. 234-241

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Berättelser om brist : bloggar om ofrivillig barnlöshet

  Katarina Bernhardsson, 2015, I : LIR journal. 5, s. 39-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Recension av bok/film/utställning etc.
 6. Recension av Kristina Fjelkestams Ta tanke

  Katarina Bernhardsson, 2013, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 133, s. 401-403

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Recension av Magnus Persson: Den goda boken

  Katarina Bernhardsson, 2012, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 85-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Recension av Petra Broomans (red): From Darwin to Weil

  Katarina Bernhardsson, 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3-4, s. 154-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Recension av Lars-Eric Jönsson: Berättelser från insidan

  Katarina Bernhardsson, 2011, I : Rig. 2, 2011, s. 108-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Special-/temanummer av tidskrift (redaktör)
 11. Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson (red.) & Kristofer Hansson (red.), 2016, I : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, 110 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 12. Kapitel samlingsverk
 13. Tidningen: Lundagårds egen historia

  Katarina Bernhardsson, 2017, Beredd till bådadera: Lunds universitet och omvärlden. Broberg, G. & Dunér, D. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 208-243 (Lunds Universitetshistoriska Sällskaps årsbok; vol. 2017).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. The Magazine: Lundagård writes its own history

  Katarina Bernhardsson, 2017, Prepared for Both: Lund University and the Surrounding World. Broberg, G. & Dunér, D. (red.). Lund: Lund University, s. 215-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Kunskapens nya rörelser

  Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2017, Folkbildning & Forskning: Årsbok 2017. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, (Folkbildning & Forskning).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Studentromaner

  Katarina Bernhardsson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 254-261 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Q-versen

  Katarina Bernhardsson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, s. 292-297 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Ordkonst

  Katarina Bernhardsson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 464-467 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Akademiska författare och kulturpersonligheter

  Katarina Bernhardsson, 2016, Lunds universitet under 350 år: historia och historier. Francke, P. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 204-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Academic Authors and Cultural Figures

  Katarina Bernhardsson, 2016, Lund University over 350 years: History and Stories. Francke, P. (red.). Lund: Lund University, s. 204-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Inskriven och inifrånskriven: Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode till min familj (2014) och Sven Stolpes I dödens väntrum (1930)

  Katarina Bernhardsson, 2016, Inspärrad : Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992. Nilsson, R. & Vallström, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 222-253

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Medical Humanities

  Katarina Bernhardsson, 2015, Culture and Health : A Wider Horizon. Sigurdson, O. (red.). LIR, University of Gothenburg, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Open access : en utvidgning från artiklar till böcker?

  Katarina Bernhardsson, 2015, Tänka vidare : Forskning, finansiering, framtid : RJ:s årsbok 2015/2016. Björkman, J. & Fjaestad, B. (red.). Makadam förlag, s. 177-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (red.). Socialstyrelsen, s. 11-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Open access : expansion from articles to books?

  Katarina Bernhardsson, 2015, Thinking ahead : Research, funding and future : RJ Yearbook 2015/2016. Björkman, J. & Fjaestad, B. (red.). Makadam förlag, s. 159-170

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Medicinsk humaniora

  Katarina Bernhardsson, 2014, Kultur och hälsa : ett vidgat perspektiv. Sigurdson, O. (red.). LIR Varia, Göteborgs universitet, s. 91-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Litteraturens möjligheter

  Katarina Bernhardsson, 2013, Kroppen i humanioraperspektiv. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, Vol. 9. s. 179-193

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Ätstörning som litterär störning. Berättelser om anorexi i kritisk belysning

  Katarina Bernhardsson, 2009, Litteraturens värden. Mortensen, A. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 248-260

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa