Katarina Hedlund

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • mark, marktjänster

Forskning

Under markytan

I min markekologiska forskning studerar vi biologisk mångfald hos markorganismer. Vi gör molekylära studier av mikroorganismer och deras genetiska mångfald och funktioner. Jag undersöker hur de samverkar med varandra och sin omgivning och påverkas av till exempel olika jordbruksmetoder.

Forskningen inkluderar studier av biodiversiteten i marken såväl som ekosystemtjänster i stor skala.

Ekosystemtjänster

Jag och min forskargrupp fokuserar mycket på ekosystemtjänster. Vi vill ta reda på hur sådana tjänster ska värderas och hur de kan komma till nytta och användas på ett bättre sätt. Det gör markanvändningen mer hållbar på lång sikt och ökar biologisk mångfald inom jordbruket.

Värden av ekosystemtjänster kan även bidra till att ta smarta beslut om hur vi kan få mer hållbara jordar och ekosystem vid ett förändrat klimat. Vi arbetar också med ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Jag är professor vid biologiska institutionen och biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC.

Senaste forskningsoutput

Gabin Piton, Arnaud Foulquier, Laura B. Martinez-García, Nicolas Legay, Cindy Arnoldi, Lijbert Brussaard, Katarina Hedlund, Pedro Martins da Silva, Eduardo Nascimento, Filipa Reis, José Paulo Sousa, Jean C. Clément & Gerlinde B. De Deyn, 2021, I: Journal of Applied Ecology. 58, 2, s. 406-418

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils Droste, Wilhelm May, Yann Clough, Gunnar Börjesson, Mark Vincent Brady & Katarina Hedlund, 2020 dec 24, I: Environmental Research Letters. 15, 12, 124034.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (102)