Katarina Jacobsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Kunskapssociologi, Socialtjänst, Sjukvård, Dokumentering, Mutor, Kvalitativ forskningsmetodik

Forskning

Kunskapssociologi, social kontroll, avvikelsesociologi, medicinsk sociologi och ”redogörande praktiker” vilket studerats på fält som dövområdet och rättsväsendet. Metodologiska spörsmål – i synnerhet kvalitativa – är också ett forskningsintresse. Tidigare studier omfattar analyser av samhälleliga diskurser och korruptionsanklagelser, rättsligt och medicinskt beslutsfattande. Ett pågående forskningsprojekt handlar om dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst.

Undervisning

Undervisar framför allt i kvalitativ metod men också kriminologi och medicinsk sociologi. Handleder studenter och doktorander samt examinerar uppsatser.

Senaste forskningsoutput

Katarina Jacobsson & Elizabeth Martinell Barfoed, 2019 jun 10, Gleerups Utbildning AB. 206 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Malin Åkerström & Katarina Jacobsson, 2019 feb 28, I : Social Inclusion. 7, 1, s. 180-184 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (44)