Katarina Jacobsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Kunskapssociologi, Socialtjänst, Sjukvård, Dokumentering, Mutor, Kvalitativ forskningsmetodik

Forskning

Kunskapssociologi, social kontroll, avvikelsesociologi, medicinsk sociologi och ”redogörande praktiker” vilket studerats på fält som dövområdet och rättsväsendet. Metodologiska spörsmål – i synnerhet kvalitativa – är också ett forskningsintresse. Tidigare studier omfattar analyser av samhälleliga diskurser och korruptionsanklagelser, rättsligt och medicinskt beslutsfattande. Ett pågående forskningsprojekt handlar om dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst.

Undervisning

Undervisar framför allt i kvalitativ metod men också kriminologi och medicinsk sociologi. Handleder studenter och doktorander samt examinerar uppsatser.

Senaste forskningsoutput

Katarina Jacobsson (red.), 2017 dec 1, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4, s. 173-332

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Anna Meeuwisse, Katarina Jacobsson & Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2017 mar, Den motspänstiga akademikern: Festskrift till Ingrid Sahlin. Andersson, B., Petersson, F. & Skårner, A. (red.). Malmö: Égalité, s. 107-134 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (42)