Katarina Olsson

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. HFD 2018 ref. 52 Länsstyrelsens prövning vid registrering av en stiftelse

    Katarina Olsson, 2019 apr 5, I : Förvaltningsrättlig tidskrift. 2019, 2, s. 247 253 s.

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

  3. Stiftelserna inom kulturområdet: En utredning av stiftelsernas rättsliga status

    Katarina Olsson, 2019 mar 28, 100 s.

    Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

  4. 2018
  5. Det var på Capri vi mötte varandra

    Katarina Olsson, 2018, Musikens makt Vänbok till Göran Blomqvist RJ:s Årsbok 2018. Björkman, J. & Jarrick, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 370-371 3 s. (RJ:s årsbok; vol. 2018).

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  6. 2017
  7. Kommersiella truster - ett oumbärligt verktyg i affärslivet

    Katarina Olsson, 2017, Modern Affärsrätt : En antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (red.). Wolters Kluwer, s. 229-250 21 s.

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  8. Trusten - En udda figur i vårt rättssystem och särskilt om skattedomstolarnas hantering av civilrätten

    Katarina Olsson, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 303-332 29 s.

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  9. 2016
  10. 2012
  11. Bolagsstyrelsens funktion, uppgifter och arbetssätt i förändring

    Katarina Olsson, 2012, (Unpublished) [Publisher information missing]. 300 s.

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  12. Bolagsstyrningens funktion, uppgifter och arbetssätt i förändring

    Krister Moberg & Katarina Olsson, 2012, (Unpublished) [Publisher information missing]. 280 s.

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  13. 2011
  14. Kvinnan i styrelserummet

    Katarina Olsson, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Lindell-Frantz, E., Moberg, K., Nyström, B. & Olsson, K. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 343-360

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  15. 2010
  16. Market and consumer law

    Katarina Olsson, 2010, Swedish legal system. Bogdan, M. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 317-343

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  17. 2009
  18. Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten

    Katarina Olsson, 2009, Juristförlaget i Lund. 311 s.

    Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  19. 2008
  20. Att styra en stiftelse - några ord om förvaltningsuppdraget

    Katarina Olsson, 2008, Festskrift till Lars Gorton. Juristförlaget i Lund

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  21. Konkurrensrätt - civilrätt och offentlig rätt i förening

    Katarina Olsson, 2008, Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  22. Stiftelser i Norden IV

    Katarina Olsson (red.), 2008, LitteraturCompagniet AB. 80 s.

    Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

  23. 2007
  24. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

    Katarina Olsson, 2007, I : Juridisk Tidskrift. 1, s. 205-217

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

  25. Remissvar: Vissa frågor i stiftelselagen (Ds 2007:7)

    Katarina Olsson, 2007, (Unpublished) Fritzes, 10 s. (Departementsserien (Ds); nr. 7).

    Forskningsoutput: Working paper

  26. 2006
  27. Report on state of competition laws in the world

    Katarina Olsson, 2006, CUTS. 5 s. (CUTS)

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  28. 2005
  29. Anm. av Woxholth, Geir: Stiftelser: etter stiftelseloven 2001

    Katarina Olsson, 2005, I : Tidsskrift for Rettsvitenskab. s. 666-681

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

  30. Förord

    Katarina Olsson, 2005, Stiftelser. Öhrlings PricewaterCoopers, s. 7-12

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  31. Tekniköverföringsförordningen - ett sätt att hitta en säker hamn

    Katarina Olsson, 2005, Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. Fejø, J. (red.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 133-160

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  32. 2004
  33. Permutation nu og i fremtiden - et diskussionsoplaeg

    Katarina Olsson & Andersen, L. L., 2004, Stiftelser i Norden III. Olsson, K. & Andersen, L. L. (red.). Gjellerup, s. 69-103

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  34. Vila vid denna källa

    Katarina Olsson, 2004, Konsten att rättsvetenskapa: den tysta kunskapen i juridisk forskning. Asp, P. & Nuotio, K. (red.). Iustus förlag, s. 203-221

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  35. 2003
  36. An integrated product policy in the EU: some EC legal conditions

    Annika Nilsson, Norinder, H. & Katarina Olsson, 2003, Naturvårdsverket. 108 s. (Rapport / Naturvårdsverket Report 5338; vol. 5338)

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  37. En integrerad produktpolitik i EU: något om de EG-rättsliga förutsättningarna

    Annika Nilsson, Katarina Olsson & Norinder, H., 2003, Naturvårdsverket. 104 s. (Rapport / Naturvårdsverket; vol. 5332)

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  38. 2002
  39. Inledning

    Katarina Olsson, 2002, Öresundsförbindelse med ett hinder mindre; effekter på integrationen vid avgiftsfrihet. Söderström, L. (red.). Öresundsuniversitetet

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  40. Säregna stiftelsetyper

    Katarina Olsson, 2002, Stiftelser i Norden II. Olsson, K. (red.). Gjellerup, Danmark, s. 125-194

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  41. Stiftelser i Norden II

    Katarina Olsson (red.) & Lynge Andersen, L. (red.), 2002, Gjellerup Danmark. 221 s.

    Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

  42. 2001
  43. EC competition rules in national courts - Sweden

    Katarina Olsson, 2001, EC competition rules in national courts (VI). Behrens, P. (red.). Nomos, s. 91-159

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  44. 2000
  45. Consumer and market law

    Katarina Olsson, 2000, Swedish law in the new millenium. Bogdan, M. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 318-342

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  46. Fasta förbindelser eller sunt samarbete?

    Katarina Olsson, 2000, Rätten (om)kring Öresund. Flodgren, B. (red.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 189-207

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

  47. Remissvar: Betänkande av Domännamnsutredningen Stiftelser som organisationsform (SOU 2000:30). Bilaga 7

    Katarina Olsson, 2000, (Unpublished) 12 s. (Statens Offentliga Utredningar; nr. 30).

    Forskningsoutput: Working paper

  48. Stiftelser i Norden: rapport från ett nordiskt forskningssymposium i Lund den 24 och 25 september 1999

    Katarina Olsson (red.) & Lynge Andersen, L. (red.), 2000, Juristförlaget i Lund. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; nr. 137)

    Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

  49. 1998
  50. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

    Katarina Olsson, 1998, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 438-442

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

  51. 1997
  52. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

    Katarina Olsson, 1997, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 1203

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

  53. 1996