Katarzyna Herd

Forskare

Forskning

I det här projektet har jag för avsikt att undersöka vardagsanvändning av historiska referenser hos, och i relation till, några svenska fotbollsklubbar. Att "göra historia" under en match är en kreativ och unik företeelse som gör miljön meningsfull för personer som finner sin plats i en organisation. Det skapar också klubbens image och ger värde åt klubbens nuvarande struktur. Denna forskning kan bidra till att visa hur integration genom historiska referenser fungerar på individnivå, för dem som ansluter till denna specifika institution.

Undervisning

Jag har undervisat på olika kurser i etnologi, tillämpad kulturanalys, digitala kulturer och intermediala studier. Jag har också handlet kandidatuppsatser.

Senaste forskningsoutput

Katarzyna Herd & Jakob Löfgren, 2020 nov 22, I: Musicultures. Journal of the Canadian Society For Traditional Music. 74, s. 11-33 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katarzyna Herd, 2019 nov, Transnational Death. Snellman, H., Saramo, S. & Koskinen-Koivisto, E. (red.). Helsinki: Finnish Literature Society, Vol. 2019. s. 139-156 17 s. (Studia Fennica Ethnlogica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (10)