Katarzyna Herd

Forskare

Forskning

I det här projektet har jag för avsikt att undersöka vardagsanvändning av historiska referenser hos, och i relation till, några svenska fotbollsklubbar. Att "göra historia" under en match är en kreativ och unik företeelse som gör miljön meningsfull för personer som finner sin plats i en organisation. Det skapar också klubbens image och ger värde åt klubbens nuvarande struktur. Denna forskning kan bidra till att visa hur integration genom historiska referenser fungerar på individnivå, för dem som ansluter till denna specifika institution.

Undervisning

Jag har undervisat på olika kurser i etnologi, tillämpad kulturanalys, digitala kulturer och intermediala studier. Jag har också handlet kandidatuppsatser.

Senaste forskningsoutput

Katarzyna Herd, 2019 nov, Transnational Death. Snellman, H., Saramo, S. & Koskinen-Koivisto, E. (red.). Helsinki: Finnish Literature Society, Vol. 2019. s. 139-156 17 s. (Studia Fennica Ethnlogica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Katarzyna Herd, 2019, Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen, 2019, 1, s. 32-33 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Katarzyna Herd, 2018 okt 25, I : InterDisciplines Journal of History and Sociology. 9, 1, s. 95-121

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)