Katherine Burlingame

Doktorand, Master of Arts,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Historia
  • Arkeologi

Nyckelord

  • världsarv, kulturlandskap, historisk geografi, arkeologi, fenomenologi

Forskning

I ett försök att bättre förstå nya sätt att engagera besökare och lokalbefolkningen med icke - monumentala historiska landskap genom en fenomen teoretiskt ramverk fokuserar min forskning på historiska viking landskap i norra Europa.

Mer allmänt fokuserar min forskning på att utveckla en modell för kulturlandskap som syftar till att länka och aktivera tidigare och nuvarande funktioner landskap för att förstå hur man bättre kan engagera besökare och guide bevarande och förvaltningspraxis på ett mer systematiskt sätt. Min förhoppning är att denna modell även kan natur- och kultursektorerna arbeta ihop med en helhetssyn inom ramen för kulturlandskapet analys och bevarande.

Yrkesarbete

Förutom att arbeta som en extern arv konsult, jag är också en aktiv medlem i ICOMOS. För närvarandebidrar jag till utvecklingen av en ny internationell vetenskaplig kommitté på platser av religion och ritual.

Senaste forskningsoutput

Katherine Burlingame, 2020, Lund: Lund University. 251 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Katherine Burlingame, 2019, Authenticity in North America: Place, Tourism, Heritage, Culture and the Popular Imagination . Lovell, J. & Hitchmough, S. (red.). New York, NY: Routledge, s. 134-144 (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Katherine Burlingame, 2019, I : Tourism Geographies. s. 1-21

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)