Katren Rogers

Doktorand

Forskning

  • Komparativ politik
  • Politisk ekonomi

Min forsknings tyngdpunkt ligger inom offentliga tjänster i ett historiskt perspektiv. Jag är intresserad av välfärdsstatens övergångar.