Katrin Mani

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Intensiv forskning inom området glykobiologi påvisar viktiga roller för proteoglykaner och deras glykosaminoglykankedjor i neoplastisk tillväxt och cancer. Proteoglykaner och deras glycosaminoglykankedjor interagerar med tillväxtfaktorer och tillväxtfaktorreceptorer och reglerar cellernas tillväxt. Sådana interaktioner har visats spela nyckelroller både i neoplastisk tillväxt och kärlnybildning. Vi studerar inblandning av proteoglykaner och glykosaminoglykaner i neoplastisk beteende genom att studera deras struktur och biologisk inverkan på tumörtillväxt, tillväxtfaktorsignalering samt effekter på gen- och proteinuttryck i olika in vitro och in vivo tumörmodeller. Att förstå och påverka tillväxtfaktorsignaleringen inom cancer kommer att avslöja potentiella terapeutiska mål och angreppspunkter för cancerbehandling.

Utvald forskningsoutput

Aili, U., Johnsson, R., Lars-Åke Fransson, Ellervik, U. & Katrin Mani, 2010, I : Cancer Research. 70, 9, s. 3771-3779

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thorsheim, K., Persson, A., Johnsson, R., Löfgren, J., Katrin Mani & Ulf Ellervik, 2013, I : Bioorganic & Medicinal Chemistry. 21, 11, s. 3310-3317

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Awad, W., Svensson Birkedal, G., Thunnissen, M. M. G. M., Katrin Mani & Logan, D. T., 2013, I : Acta Crystallographica. Section D: Biological Crystallography. 69, Pt 12, s. 2524-2533

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abdelhady, W. A., Derek Logan & Katrin Mani, 2013

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Awad, W., Adamczyk, B., Örnros, J., Karlsson, N. G., Katrin Mani & Logan, D. T., 2015, I : Journal of Biological Chemistry. 290, 38, s. 22991-23008

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)