Kelly Dorkenoo

Doktorand
Fler filtreringsmöjligheter
  1. DICE: Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar

    Emily Boyd, Maryam Nastar, Murray Scown, Turaj Faran, Brian Chaffin, Chad Boda & Kelly Dorkenoo

    FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

    2018/12/012023/11/30

    Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning