Kerstin Svensson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring det sociala arbetets utförande, organisering, professionalisering, historia och roll i samhället. Jag är också intresserad av hur kunskap skapas och förs vidare, hur relationen mellan socialarbetare och klient utvecklas, hur stöd och kontroll samverkar i det sociala arbetet samt vilken roll och funktion individen har i organisationen, oavsett om organisationen är en myndighet eller en frivilligorganisation. Dessa teman har jag framför allt studerat utifrån det sociala arbete som grundas i frågor om brott, missbruk och ungdom och utförs inom ramen för såväl förebyggande som frivilliga insatser och tvångsvård.

Undervisning

Föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten som finansieras av Forte 2018-2026. Forskarskolan bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet (där Lars Plantin är föreståndare) med Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet som partners.

Undervisar i SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori i socialt arbete, 15 hp, som är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete.

Handleder doktorander och masteruppsatser.

Enstaka föreläsningar på socionomprogram och uppdragsutbildningar.

Senaste forskningsoutput

Kerstin Svensson, 2021 sep 17, Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer. Linde, S. & Svensson, K. (red.). Lund: Social Work Press, Vol. 2. s. 213 -240 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Stig Linde & Kerstin Svensson, 2021 sep 17, Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer . Linde, S. & Svensson, K. (red.). Lund: Social Work Press, Vol. 2. s. 7-17 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Stig Linde (red.) & Kerstin Svensson (red.), 2021 sep 17, Lund: Social Work Press. 300 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (130)