Kerstin Svensson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring det sociala arbetets utförande, organisering, professionalisering, historia och roll i samhället. Jag är också intresserad av hur kunskap skapas och förs vidare, hur relationen mellan socialarbetare och klient utvecklas, hur stöd och kontroll samverkar i det sociala arbetet samt vilken roll och funktion individen har i organisationen, oavsett om organisationen är en myndighet eller en frivilligorganisation. Dessa teman har jag framför allt studerat utifrån det sociala arbete som grundas i frågor om brott, missbruk och ungdom och utförs inom ramen för såväl förebyggande som frivilliga insatser och tvångsvård.

Undervisning

Föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten som finansieras av Forte 2018-2026. Forskarskolan bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet (där Lars Plantin är föreståndare) med Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet som partners.

Kursföreståndare för SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori i socialt arbete, 15 hp, som är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete.

Handleder doktorander och masteruppsatser.

Enstaka föreläsningar på socionomprogram och uppdragsutbildningar.

Senaste forskningsoutput

Kerstin Svensson & Gallo, C., 2020 jan 29, I : International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kerstin Svensson & Jägervi, L., 2020, Lunds universitet : Socialhögskolan, 25 s. (Working-Paper ; vol. 2020, nr. 1).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (123)