Ketty Andersson

UniversitetsadjunktTidigare namn: Ketty Holmström

Universitetsadjunkt, Forskningsprojektdeltagare, Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Forskning

Jag är legitimerad logoped sedan 2002 och disputeradei klinisk medicin med inriktning logopedi 2015. Min avhandling undersökte lexikal organisation hos en- och flerspråkiga barn med språkstörning.

För närvarande arbetar jag i projektet "Kan effektivare samspel i klassrummet förbättra språkutvecklingen?", som du kan läsa mer om här:

http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/beviljade-forskningsprojekt/kan-effektivare-samspel-i-klassrummet-forbattra-sprakutvecklinge

Undervisning

Under 2016-2018 var jag programdirektör för logopedutbildningen i Lund. 

Jag har ett stort intresse för lärande och har under flera år undervisat och varit PBL-handledare på utbildningen.

Yrkesarbete

Jag började jobba som logoped 2002 och bortsett från ett år inom vuxenhabilitering har jag arbetat som skollogoped. Jag har främst arbetat med elever med språkstörning men även gjort språk-, läs- och skrivutredningar, handlett personal samt lett språkgrupper.

Senaste forskningsoutput

Olof Sandgren, Eva-Kristina Salameh, Ulrika Nettelbladt, Annika Dahlgren-Sandberg & Ketty Andersson, 2021, I: Logopedics Phoniatrics Vocology. 46, 3, s. 134-140 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)