Kim Salomon

Professor emeritus

Forskning

Ett tema i min forskning är internationell historia. Boken ”Refugees in the Cold War” är ett exempel. I denna analyserar jag etablerandet av den internationella flyktingpolitiken åren efter andra världskriget.
Ett annat av mina forskningsområden är ideologi, politik och meningsbärande föreställningar som aktualiseras i min bok ”Rebeller i takt med tiden”, där 1960-talets politiska kultur står i fokus.
Ytterligare ett tema rör frågor om de vardagliga berättelsernas politiska betydelse som jag bland annat studerar i boken ”En femtiotalsberättelse”. I den analyseras populärkulturen utifrån kulturanalytiska perspektiv.
En stor del av min forskning under de senaste tio till femton åren är koncentrerad till större projekt, där jag är ansvarig eller medansvarig. Det är ämnesöverskridande projekt, där även sociologer, statsvetare och litteraturvetare medverkar. I ett projekt ”Toleransens gränser” utforskar vi frågor om underrättelseverksamhet och övervakning av svenska medborgare under 1900-talet. I ett annat, ”Sverige och den stabila freden”, analyseras den moderna fredens villkor med utgångspunkt från Sveriges nästan 200-åriga period av fred. I ett tredje projekt ”Kalla krigets berättelser” står vardagens berättelser om motsättningar mellan öst och väst i fokus. För närvarande är jag engagerad i ett projekt som rör historieforskningens utmaningar, ”Digital historieskrivning”. Ambitionen med detta projekt är att analysera olika typer av historieskrivning som föds på nätet.

Senaste forskningsoutput

Kim Salomon, 2016 mar 6, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Kim Salomon, 2016, Respons, 1.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Kim Salomon, 2016, Axess.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (224)