Kirsten Rassmus-Gröhn

Universitetslektor

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Kirsten Rassmus-Gröhn är forskare och lärare med fokus på icke-visuell interaktion, vilket innebär forskning om ljud och haptik (känsel), särskilt för digitala medier. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och  berör metoder för användarmedverkan i design-processer, prototyp-tekniker, universell design samt skapandet av nya innovationer och produkter där målet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta mer aktivt i samhället samt ha ett ökat välmående. Hon har koordinerat ett nationellt projekt som ledde fram till en öppen programvara som tillsammans med en haptisk penna möjliggör för blinda och synnedsatta barn att rita digitala bilder (HIPP). Hon har också varit ansvarig för arbetspaket (del-projekt) för arbete med användar-krav och användar-utvärdering i två EU-projekt (HaptiMap, NavMem).

Pågående projekt:

  • Activables: prototyp-framtagning och forskning kring smarta prylar för att motivera till träning efter en stroke (NORDFORSK)
  • STARR: Teknik för att minska risken för en andra stroke genom att erbjuda råd och stöd i hemmet (EU)

Tidigare projekt:

  • Skolkontakten: ett projekt vars mål är att med hjälp av digitala verktyg underlätta kontakten mellan hem och skola (PTS)
  • NavMem: prototyp-framtagning och forskning kring navigationshjälpmedel för personer med begynnande minnessvårigheter vid demens och stroke (EU)
  • Användning av 3D-skrivare i praktisk undervisning för elever med synnedsättningar (uppdrag för SPSM)
  • HaptiMap: nya interaktionssätt för användning av mobila navigationstjänster (EU)
  • Tidsmaskinen: Delprojekt inom projektet Digital Gestaltning (Region Skåne)
  • HIPP: ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan (Arvsfonden)
  • NiviNavi: lekfull navigationsträning med en mobil app (Vinnova)

Undervisning

Jag undervisar i och handleder flera examensarbeten inom ämnena interaktionsdesign, universell design och rehabiliteringsteknik som har att göra med användbarhet, interaktion, tillgänglighet och e-hjälpmedel.

 

Senaste forskningsoutput

C. Magnusson, Ólafsdóttir, S. A., Caltenco, H., K. Rassmus-Gröhn, Hafsteinsdottir, T., Jónsdóttir, H., Hjaltadóttir, I. & B. Rydeman, 2019 maj, Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2019. Association for Computing Machinery (ACM), s. 327-333 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Charlotte Magnusson, Kirsten Rassmus-Gröhn, Bitte Rydeman & Caltenco, H., 2018 sep 3, MobileHCI '18 Proceedings of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct. ACM, s. 237 244 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Bergman, J., Olsson, T., Johansson, I. & Kirsten Rassmus-Gröhn, 2018, Requirements Engineering: Foundation for Software Quality - 24th International Working Conference, REFSQ 2018, Proceedings. Springer Verlag, Vol. 10753 LNCS. s. 20-36 17 s. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); vol. 10753 LNCS).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (71)