Klas Gustavsson

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. Efterkrigstidens kunskapshistoria

    Östling, J. (organisatör), Jansson, A. (organisatör), Svensson, R. (organisatör), Lena Lennerhed (Roll ej angiven), Larsson Heidenblad, D. (Roll ej angiven), Karolina Enquist Källgren (Roll ej angiven), Björn Lundberg (Roll ej angiven), Cronqvist, M. (Roll ej angiven), Heidegren, C. (Roll ej angiven), Stjernholm, E. (Roll ej angiven), Gustavsson, K. (Roll ej angiven), Haikola, K. (Roll ej angiven)
    2019 dec 3

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs