Klas Nilsson

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Forskning

Forskningsområden

  • Politisk historia
  • Statsformation
  • Statsfinanser

Pågående forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar förhållandet mellan statens finanser och dess politiska utveckling ur ett historisk perspektiv. Flera teorier om statsbyggande gör gällande att allmän beskattning kan knytas till framväxten av demokratiska fri- och rättigheter medan en stat som åtnjuter inkomstkällor som är oberoende av landets medborgare helt enkelt har råd att vara mer auktoritär. I min forskning utforskar jag den politiska betydelsen av sådana ’oberoende inkomster’ i Europas förflutna. Jag undersöker bland annat svensk stormaktstid och frågar mig här vilken inverkan inkomster från krigsplundring, koppargruvor och statligt markägande hade på det karolinska enväldets uppkomst och fall.

Senaste forskningsoutput

Klas Nilsson, 2019 sep, s. 1-31, 31 s. (STANCE Working Paper Series; vol. 2019, nr. 6).

Forskningsoutput: Working paper

Klas Nilsson, 2018 apr 5, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 1, s. 61-66 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Klas Nilsson, 2017, Lund: Lund University. 268 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (5)