Klas Wictorin

knuten till universitetet, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurologi

Nyckelord

  • Parkinsons sjukdom, ortostatisk hypotension, icke-motoriska symtom