Klas-Göran Karlsson

Professor, Professor, FD

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Humaniora

Forskning

För närvarande leder jag ett större, sex personer starkt forskningsprojekt om de historiska lärdioomarna av kommunismens och nazismens historia, utifrån ett genealogiskt perspektiv. Tre ptrojekt har just förts i hamn: ett om 1900-talets trettioåriga krig och dess lärdomar, ett om problem i universitetens historieundervisning, och ett tredje om historiska jubileer. Jag har skriver en mindre bok om folkmord som en förlagsbeställning. Ett långsiktigt projekt, färdigt 2022 och med mig som redaktör, skall resultera i ett flerbandsverk om global historia. Ytterligare ett pågående arbete på längre sikt är ett ensamprojekt att skriva Rysslands genealogiska historia. I fokus står den historia som olika ryska grupperingar orienterat sig efter och skapat mening av under postsovjetisk tid, med utgångspunkten att det existerar stora skillnader mellan hur detta skett under Boris Jeltsins och Vladimir Putins regeringsperioder.

Senaste forskningsoutput

Klas-Göran Karlsson, 2021 jul 5, Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020. Mähl, S. (red.). Uppsala: Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala, s. 9-18 10 s. (Annales Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis; vol. 43)(Acta Academiae Regiae scientiarum Upsaliensis : Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala handlingar).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Klas-Göran Karlsson, 2021 jun 14, Moderniteten som framgång och tragedi: En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal. Hessérus, M., Kvist Geverts, K., Rudberg, P. & Thor Tureby, M. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 283-293 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Klas-Göran Karlsson, 2021 jun 14, Nordisk Østforum, 35, s. 88-90.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (193)