Kristian Pietras

Professor, Kallad

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Tumörens mikromiljö, Målriktad terapi, Musmodeller för caner

Forskning

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika kroppens strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper tumörcellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar deras tillväxt. Det tydligaste exemplet på detta är nybildning av blodkärl i tumörer.

Vi söker grundläggande kunskap om olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, samt hur dessa celltyper kommunicerar med varandra för att stimulera cancerns tillväxt och spridning. Förvissningen är att vi med mer kunskap av detta slag kommer att kunna hitta nya vägar att behandla tumörsjukdomar.

Utvald forskningsoutput

Cortez, E., Gladh, H., Sebastian Braun, Matteo Bocci, Cordero, E., Björkström, N. K., Miyazaki, H., Michael, I. P., Eriksson, U., Folestad, E. & Kristian Pietras, 2016, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 113, 7, s. E864-E873

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cunha, S. I., Matteo Bocci, Lövrot, J., Eleftheriou, N., Roswall, P., Cordero, E., Lindström, L., Michael Bartoschek, Haller, B. K., Pearsall, R. S., Mulivor, A. W., Kumar, R., Christer Larsson, Bergh, J. & Kristian Pietras, 2015, I : Cancer Research. 75, 12, s. 2445-2456

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anderberg, C., Cunha, S. I., Zhai, Z., Cortez, E., Pardali, E., Johnson, J. R., Franco, M., Paez-Ribes, M., Cordiner, R., Fuxe, J., Johansson, B. R., Goumans, M-J., Casanovas, O., ten Dijke, P., Arthur, H. M. & Kristian Pietras, 2013, I : Journal of Experimental Medicine. 210, 3, s. 563-579

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)