Kristin Linderoth

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier

Nyckelord

  • Arbetarhistoria, välfärdspolitik, fackföreningar, intersektionalitet, Genus

Forskning

Hur ser fackligt aktiva kommunalare som var verksamma under den stora Kommunalstrejken 2003 tillbaka på sina strejkerfarenheter? Det undersöker jag i mitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln Kampen om välfärdsarbetets värde och pris. Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003. Jag är intresserad av fackföreningsrörelsens självbild, men också av hur förändringar i den svenska välfärden kan förstås genom berättelserna om strejken. Utifrån intervjupersonernas berättelser vill jag diskutera villkoren för facklig kamp på den offentliga välfärdsarbetsmarknaden.

Teoretiskt ligger tonvikten i avhandlingen på hur klass och kön görs inom ramen för arbete och facklig kamp under tiden både före, under och efter strejken (Briskin 2007; Selberg 2012; Fantasia 1988; Acker 2006). Med arbetarkvinnors erfarenheter i centrum vill jag undersöka dessa relationer i en kontext av social mobilisering och förändring.

Senaste forskningsoutput

Kristin Linderoth, 2017, Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling. Syssner, J., Ramberg, U. & Häggroth, S. (red.). Linköping university, s. 47-54

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristin Linderoth, 2015, Tiden Magasin, 1, s. 54-57.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Kristin Linderoth, 2015, Tiden, 4.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (14)