Kristina Åkesson

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nyckelord

  • Fraktur, Osteoporos, Biomarkörer

Forskning

Forskning

Modern bioteknologi har starkt bidragit till ökad förståelse för benbiologi, trots att benvävnad är en av kroppens svåraste vävnader att studera på grund av mineralisering samt extremt låg omsättningshastighet. Genom-wide association studier har kunnat identifiera ett antal gener kopplade till bentäthet och fraktur, men ingen kan ännu användas kliniskt. Benmetabola markörer har gett oss kunskap om omsättning men också visat sig prediktera fraktur på kort sikt.

Fraktur är dock mera komplext eftersom frakturer är beroende både av skelettets hållfasthet och fallbenägenhet dvs trauma. Så väl ärftliga som livsstilsfaktorer spelar roll, likaså samsjuklighet vid stigande ålder. Osteoporos definieras genom mätning av benmassan, medan hållfastheten inte kan mätas med dagens metoder. Att uppnå maximal benmassa respektive att förlora lite är avgörande för risken att drabbas av fragilitetsfrakturer.

Våra studier fokuserar på risk- och skyddsfaktorer hos kvinnor, unga och gamla, och strävar efter värdera deras betydelse för fraktur, osteoporos och åldrande. Detta inkluderar faktorer för att maximera benmassan, såsom fysisk aktivitet, rökstopp men också genetiska faktorer samt faktorer vid åldrande; njurfunktion, inflammation, skörhet och neuromuskulärfunktion. Vi använder kliniska och genetiska biomarkörer och för att förstå mekanismer experimentella metoder tillsammans med avancerad imaging. Länkat till forskningen är klinisk verksamhet där fynd överförs till handläggning av patienter.

Senaste forskningsoutput

Kristina E. Åkesson & Fiona E.A. McGuigan, 2021, I: Current Osteoporosis Reports. 19, 1, s. 58-65

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (200)