Kristina Artsberg

Universitetslektor, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Accounting in Europe (Tidskrift)

  Artsberg, K. (redaktionsmedlem)
  2018

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

 3. Accounting in Europe (Tidskrift)

  Artsberg, K. (peer reviewer)
  2018

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 4. Brigitte Eierle

  Artsberg, K. (Värd)
  2018

  Aktivitet: Värd för gäst

 5. Handledning av två industridoktorander från Kronofogdemyndigheten

  Artsberg, K. (Första/primär/huvudhandledare)
  2018

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledarskap

 6. Om kundbegreppet hos Kronofogden

  Artsberg, K. (Första/primär/huvudhandledare), Thomasson, A. (Andra handledare)
  2018

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 7. Samverkan mellan myndigheter

  Artsberg, K. (Första/primär/huvudhandledare), Kajsa Lindberg (Andra handledare)
  2018

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande