Kristina Carlsson Stylianides

Doktorand,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Organisational Change, Disinvestment, Implementation, Strenght-based

Forskning

Jag är del i ett projekt undersöker avveckling av etablerade praktiker när nya evidensbaserade praktiker ska införas. Mer specifikt kommer jag att undersöka vad som händer med äldre arbetspraktiker när Bostad Först (BF) och Individual Placement and Support (IPS) införs. Jag intresserar mig särskilt för hur olika aktörer förhåller sig till och förklarar sina förhållningsätt till såväl materiella som immateriella omständigheter i förändringsprocesser i socialt arbete.

Jag är socionom samt har en fil. kand. i socialantropologi och en masterexamen i kognitionsvetenskap. Jag har tidigare arbetat ett antal år som skolkurator inom kommunal grundskola.