Kristina Stenström

ProfessorOckså känd under namnet: Kristina Eriksson Stenström

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

Forskning

Mitt forskningsintresse rör tvärvetenskapliga tillämpningar av naturliga och antropogena radionuklider. Pågående projekt är främst kopplade till omgivningsradiologi, interndosimetri och medicinsk vetenskap.

Inom omgivningsradiologin undersöks utsläpp av radioaktiva ämnen från t ex kärnkraftverk, forskningslaboratorier och acceleratoranläggningar. För tillfället fokuserar vi mycket på European Spallation Source (ESS) som är under uppbyggnad i Lund. Förutom att kartlägga strålningsmiljön i Lundatrakten före start av ESS, så stärker vi vår kompetens att i framtiden kunna mäta och analysera de speciella radionuklider som kan komma att bildas och släppas ut från ESS. Såväl miljöprover (t ex grödor, vatten och aerosolprov) som mätning av radioaktiva ämnen i människokroppen är aktuellt. Omgivningsradiologiprojekten sker i samarbete med Medicinsk strålningsfysik i Malmö. Vi har också ett samarbete med Centre for Advanced Research in Environmental Radioactivity (CARER) vid Mangalore University i Indien, främst rörande 3H och 14C i omgivningen till kärnkraftverk.

I några medicinska projekt är den gemensamma nämnaren den radioaktiva kolisotopen 14C, som dels bildas naturligt i atmosfären men som också bildats under 1950- och 1960-talens atmosfäriska kärnvapentest, används som spårämne. I min forskning använder jag s.k. 14C-baserad bombpulsdatering med acceleratormasspektrometri (14C-AMS) för att få kännedom om olika sjukdomsförlopp.

Senaste forskningsoutput

Christian Bernhardsson, Kristina Stenström, Mattias Jönsson, Sören Mattsson, Guillaume Pedehontaa-Hiaa, Christopher Rääf, Sundin, K. & Lovisa Waldner, 2019 feb 4, Lund University. 97 s. (MA RADFYS 2018:01)(BAR-2018/04)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Glasius, M., Hansen, A. M. K., Claeys, M., Henzing, J. S., Jedynska, A. D., Kasper-Giebl, A., Kistler, M., Kristensen, K., J. Martinsson, Maenhaut, W., Nøjgaard, J. K., Spindler, G., K. E. Stenström, E. Swietlicki, Szidat, S., Simpson, D. & Yttri, K. E., 2018 jan 1, I : Atmospheric Environment. 173, s. 127-141 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (103)