Kristina Göransson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Socialantropologi

Forskning

Jag disputerade i socialantropologi 2006 med en avhandling om generationskontraktet i kinesiska medelklassfamiljer i dagens Singapore. Studien baseras på ett etnografiskt fältarbete och undersöker hur förväntningar och skyldigheter mellan äldre och yngre omförhandlas mot bakgrund av landets oerhört snabba modernisering och de generationsklyftor detta resulterat i. Under 2007 var jag gästforskare vid Ecole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. Jag har varit verksam vid Socialhögskolan sedan 2008 och ingår i forskningsområdet Barn - familj - välfärd. Mina forskningsintressen rör primärt familj och generation, föräldraskap, Singapore/Sydostasien, modernitet/modernisering, genus, etnografisk metod.

Undervisning

Jag undervisar främst på kursen Samhällsvetenskap och socialt arbete. Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga perspektiv och teorier. Jag medverkar även på kursen Socialt arbete som ämne och profession samt handleder och examinerar uppsatser på kandidat-, magister-, och masternivå. Utöver det ingår jag i bedömargruppen för Socialhögskolans SIDA-finansierade MFS-stipendier, vilka ger studenter bidrag att inom ramen för sitt uppsatsarbete göra fältstudier i ett utvecklingsland.

Senaste forskningsoutput

Kristina Göransson, 2019, Lund: Studentlitteratur AB. 200 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Lars Harrysson (red.), Rosmari Eliasson-Lappalainen (red.), Anzén, U., Christel Avendal, Staffan Blomberg, Brunzell, M., Kristina Göransson, Helene Lahti Edmark, Linér, P., Stig Linde, Norma Montesino, Lupita Svensson, Nataliya Thell, Tabitha Wright Nielsen & Patrik Hekkala, 2017 mar 25, Lund: School of Social Work, Lund University. 80 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2017, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Kristina Göransson, 2017, Etiquette and Taboos around the World: A Geographic Encyclopedia of Social and Cultural Customs. Ken, T. & Williams, V. (red.). ABC-CLIO, s. 265-269

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (24)