Kristina Göransson

Docent, Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Socialantropologi

Forskning

Jag är docent i socialt arbete och filosofie doktor i socialantropologi. Jag disputerade 2006 med en avhandling om intergenerationella förväntningar och skyldigheter i kinesiska medelklassfamiljer i Singapore. Jag har varit verksam vid Socialhögskolan sedan 2008 och ingår i forskningsområdet Barn - familj - välfärd. Jag forskar inom områdena familj och generation, föräldraskap, föräldrars strategier kring barns utbildning, och etnografisk metod.

Undervisning

Jag är kursföreståndare för kandidatuppsatskursen på Socialhögskolan. Utöver det undervisar jag i samhällsvetenskaplig teori och metod, med fokus på etnografi.

Senaste forskningsoutput

Annika Capelan & Kristina Göransson, 2021 apr 30, Kvalitativa metoder helt enkelt!. Hallberg, U. & Klingberg, G. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 117-139 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristina Göransson, 2021, (Accepted/In press) I: Families, Relationships and Societies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristina Göransson, 2019, Lund: Studentlitteratur AB. 200 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (26)